จริงหรือ? ไม่สนใจ Web Responsive Design สถิติเพิ่มทั่วโลก ไทยเพิ่มขึ้นถึง 32% responsive design 516e40fed7ce5

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Visual.ly