ร่วมงานกับเรา Business2

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

One stop business service

ให้บริการ อย่างครบครัน  ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ และผู้ประกอบการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ,Server องค์กร,เว็บไซต์,กราฟิก,แอพพลิเคชั่น,โรงพิมพ์

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ One stop business service  โดยกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เราให้บริการทางด้านการสนับสนุน ช่วยผลักดันธุรกิจด้วยการนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการโปรโมทสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ 

 • วิธีการสมัครงาน :

  • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท 

  • ส่งใบสมัครทางอีเมล์  [email protected]

ตำแหน่งงาน

Job Summary:-

Responsible for system development related to project planning, application specification, design and implementation for the firm’s IT and systems.

Key Responsibilities:-

 • Gather and conduct analysis on user requirements.
 • Deal with users to design/adjust workflow based on user requirements.
 • Code, install, review, test and debug programs in some parts of project, including database programming.
 • Develop new solutions and update the latest technologies and trends.
 • Operate under minimal supervision and provide work direction for junior staff.
 • Good interpersonal skills, a service-oriented mind, problem-solving skills, consistency and able to work well under pressure.

Qualifications:-

 • Thai national
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Information Technology, AIS, MIS or related fields.
 • At least 5 years’ experience in programming using C#, ASP.Net, VB.NET, VB, Crystal Report, XML.
 • Hands-on experience with web technologies and frameworks (e.g. HTML5/CSS3, JavaScript).
 • Experience with RDBMS and have some experience with Microsoft SQL.

Description:

 • Install and configure software and hardware.
 • Manage network servers and technology tools.
 • Set up accounts and workstations.
 • Monitor performance and maintain systems according to requirements.
 • Troubleshoot issues and outages.
 • Ensure security through access controls, backups and firewalls.
 • Upgrade systems with new releases and models.
 • Develop expertise to train staff on new technologies.
 • Build an internal wiki with technical documentation, manuals and IT policies.
 • Support any request from manager.

Qualification:

 • Bachelor’s degree or higher in Information Technology, Computer Science or related fields.
 • At least 3 – 5 years’ experience in System Admin.
 • Knowledge of computer technology; of programming languages; and of coding processes and security measures.
 • Experience with databases, networks (LAN, WAN) and patch management
 • Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery
 • Ability to create scripts in Python, Perl or other language
 • Familiarity with various operating systems and platforms
 • Resourcefulness and problem-solving aptitude
 • Excellent communication skills
 • Professional certification (e.g. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)) is a plus
 • Fast and efficient worker, able to work under pressure.

Job description

 • Manage assigned projects i.e. new/ integrated
 • Manage SDLC from gather user requirements, designing, coding, UAT, project launch
 • Coding program base on business requirements.    
 • Create programing document.
 • Coordinate with vendors and related department.

Qualification

 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Information Technology or other related fields.
 • Initiative, self-supervised, self-motivated and highly responsible.
 • Conceptual knowledge in Object-Oriented.
 • Good communication skill both Thai and English
 • At least 2 years experienced in Web development with SAP integration experience
 • Proven coding experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET.
 • Experience in CodeIgniter, PHP Frame Work, Java Script, HTML5, CSS, OOP, XML, AJAX
 • Experience in Microsoft SQL Server, Oracle database.
 • Logical and analytical problem solving is a must.

Qualification:

 • Bachelor’s Degree in Liberal Arts, Computer Science, Information Technology, or related fields.
 • At least 1 year experience in Customer Service or Call Center would be an advantage.
 • Good communication skills over the phone/Email and be fluent in English and Thai.
 • Have an IT knowledge (Connect Wi-Fi router, Install Printer’s Driver) would be an advantage.
 • Computer literacy is essential, especially in MS Word, Excel and PowerPoint.
 • Self-motivated Skill and Time & Priority Management.
 • Effective Problem Solving & Decision Making Skills.
 • Thai Nationality only.

Responsibilities:

 • To provide product and service information to customer.
 • To advise customer over the phone/Email in term of technical.
 • Translate/Check document (Manual) from Thai<->English
 • To handle customer’s complaint.
 • To do a process of customer satisfaction survey.