โปรแกรมงานธุรกิจ2018-04-19T05:44:47+00:00

Cloud โปรแกรมธุรกิจ CRM, Stock, Cloud File Server, E-mail  อื่นๆ

สะดวก รวดเร็ว ลดบุคลากร ป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำงาน Realtime

Bionic Network Solution Co., Ltd.

หากคุณกำลังหาสิ่งนี้อยู่?

  • โปรแกรมช่วยให้ธุรกิจง่ายขึ้น

  • ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

  • ลดพนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย

  • ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

  • มีความปลอดภัยสูง

  • รายงานสรุปผลรายเดือน รายปี

โปรโมชั่น โปรแกรมช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ครบวงจร

Cloud server ทำงาน Realtime

CRM

24,000 บาท/ปี โปรโมชั่น ลด 50%

Stock

24,000 บาท/ปี โปรโมชั่น ลด 50%

Cloud file manager + Software

20,000 บาท/ปี โปรโมชั่น ลด 50%

E-mail Corporate

พื้นที่ 50GB 20,000 บาท/ปี โปรโมชั่น ลด 50%

ทำโปรไฟล์บริษัทครบวงจร
โปรแกรมธุรกิจ
คะแนน Rating
5 based on 5 votes
โปรไฟล์บริษัท
โปรแกรมธุรกิจ
Bionic Network Solution Co., Ltd.
Bionic Network Solution Co., Ltd.,
ประเทศไทย, Telephone No.081 027 0320
ประเทศไทย
ประเทศไทย
โปรไฟล์บริษัท นำเสนอธุรกิจของท่านอย่างครบวงจร
ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล