แจ้งข้อมูลจัดการ Google Ads, Youtube Ads, Facebook Ads

API เชื่อมต่อระบบผู้ดูแล

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3-5 วันทำการ  ** หลังได้รับข้อมูลครบถ้วน

บริษัท/องค์กร *

เว็บไซต์ *

Google Ads ID *
** ขอรหัสจาก Partner Google Ads ถ้ายังไม่มีมาก่อนกรอก "ยังไม่มี" **

Youtube Channel *
** ถ้ายังไม่มีมาก่อนกรอก "ยังไม่มี" **

งบประมาณโฆษณา Google Ads *
ขั้นต่ำ 100.-/วันรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับคำแนะนำจาก AI

เป้าหมายในการทำโฆษณา Google Ads *
ประชาสัมพันธ์หาลูกค้าใหม่ติดตามลูกค้าเก่า

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ลิงค์ Fanpage Facebook *

Username Fanpage Facebook *

Password Fanpage Facebook *

งบประมาณโฆษณา Facebook Ads *
ขั้นต่ำ 100.-/วันรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับคำแนะนำจาก AI

เป้าหมายในการทำโฆษณา Facebook Ads *
ประชาสัมพันธ์หาลูกค้าใหม่ติดตามลูกค้าเก่า

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ *

มือถือ *

อีเมล์ *

สอบถามเพิ่มเติม