ผลงานการออกแบบฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์บางส่วน

ผลงานการออกแบบฉลากสินค้าและบรจุภัณฑ์ที่แสดง
เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้น

ไบโอนิค ยังมีบริการด้านอื่นๆที่ครอบคลุมงานด้านธุรกิจ
ให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว

บริการอื่นๆ

ฉลากสินค้า

คือชิ้นส่วนที่ใช้ติดกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสวยงาม น่าซื้อ ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมถึงข้อมูลการผลิต การเก็บรักษา การจัดจำหน่าย ซึ่งสินค้าบางชนิดอาจจะลงข้อมูลในตัวฉลากทั้งหมด หรือบางชนิดอาจจะไม่มีข้อมูลในฉลากเลย แต่จะใช้ตัวบรรจุภัณฑ์เป็นที่ใส่ข้อมูลแทน ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้ง 2 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า

บรรจุภัณฑ์

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.บรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าภายใน เช่น ขวดยาสระผม, หลอดครีม, ขวดครีม, ถุงขนม, ซองกาแฟ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะใช้สัมผัสกับเนื้อหรือพื้นผิวของผลิตภัณฑ์โดยตรง

2.บรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าภายนอก เช่น กล่องครีม, กล่องอาหารเสริม, กล่องกาแฟ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะใช้ภายนอก เพื่อสร้างความสวยงาม โดดเด่น และช่วยป้องกันตัวสินค้าจากการกระทบกระแทก
โดยทั่วไปแล้วจะสามารถให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดว่าตัวไหนเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

บริการพิมพ์

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าออกมาตรงตามแบบก็คือส่วนของงานพิมพ์ เพราะงานพิมพ์จะต้องได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่ออกแบบ และมีรายละเอียดในส่วนของวัสดุพิมพ์ที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้วจะสามารถให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ข้อมูลของวัสดุ ประเภทงานพิมพ์แต่ละชนิดว่าตัวไหนเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

บริการใหม่ ออกแบบโมเดลสินค้า
ช่วยให้เห็นภาพสินค้าก่อนการผลิตจริง ใช้โฆษณาโปรโมท หรือยื่นสถาบันการเงิน

ผลงานการออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์                        3d2
ผลงานการออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์
ผลงานการออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ Banner Ayane milk
ผลงานการออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ Untitled 2