ตัวอย่าง company Profile บริษัท แบบต่างๆ

COMPANY PROFILE บริษัท มีกี่แบบ ควรเลือกแบบไหนดี การออกแบบ Company Profile ล้วนมีดีไซน์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ ความชอบ และประเภทของการนำไปใช้ รวมถึงปริมาณเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ และ งบประมาณในการจัดทำ มีหลากหลายแบบและลักษณะ ดังนี้ แบบที่ 1 - COMPANY PROFILE แบบ 1 พับ (4 หน้า) สามารถออกแบบได้หลากหลายขนาด เช่น  A4, A5 แบบที่ 2 - COMPANY PROFILE แบบ 2 พับ (6 [...]