แอปมือถือ Application Path 4
แอปมือถือ Application Path 8
แอปมือถือ Application Path 6

BestBusinsess

บริษัท ไบโอนิค เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

โมบายล์แอพพร้อมใช้ สร้างแอพพร้อมเว็บไซต์ได้ง่ายๆ ด้วย Hybrid Application และ Native Full Application 

OURSErvic

Hybrid Application / Native Full Application

004 แอปมือถือ Application 004 402x391

App บริษัท

003 แอปมือถือ Application 003 402x391

App โรงแรม

002 แอปมือถือ Application 002 402x391

App ร้านอาหาร

001 แอปมือถือ Application 001 402x391

App ขายสินค้า

mobile-app-design-1024x768 แอปมือถือ Application mobile app design 1024x768 402x391

App อื่นๆ

Pricepackage

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ. ไม่รวมค่าสมาชิกรายปีของ android และ ios, ค่า App Store Submission 5,000 บาท

Hybrid Applicationเริ่มต้น

60,000 - 200,000

Native Full Application เริ่มต้น

200,000 - 300,000

แก้ไข Applicationเริ่มต้น

15,000 - 40,000