แบบฟอร์มแจ้งการโอนย้ายเว็บไซต์/เพิ่มผู้ดูแล

เพียงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 2 วันทำการ

** แจ้งข้อมูลเจ้าของเว็บไซต์ให้ตรงกับข้อมูลของบริษัทเท่านั้น เช่น ชื่อ,อีเมล์,เบอร์โทร  เพื่อแสดงสิทธิ์ รหัสจะส่งไปทางอีเมล์ **

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลที่ 3 ทุกกรณี
 

 

[contact-form-7 id=”13558″ title=”แบบฟอร์มโอนย้ายเว็บไซต์”]

สำนักงานใหญ่  เลขที่ 555/14 หมู่11 ตำบลสันนาเม็ง

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505558011446

Office : 052-005-264 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)   Fax : 052-005-264 กด 0

สอบถามขั้นตอน

รายละเอียดและเงื่อนไข