แบบฟอร์มแจ้งการโอนย้ายเว็บไซต์/เพิ่มผู้ดูแล

เพียงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 2 วันทำการ

** แจ้งข้อมูลเจ้าของเว็บไซต์ให้ตรงกับข้อมูลของบริษัทเท่านั้น เช่น ชื่อ,อีเมล์,เบอร์โทร  เพื่อแสดงสิทธิ์ รหัสจะส่งไปทางอีเมล์ **

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลที่ 3 ทุกกรณี

 

 

บริษัท/องค์กร *

เว็บไซต์ *

ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ/ผู้มีสิทธิ์ในโดเมน *

โทรศัพท์ *

มือถือ *

อีเมล์ *

เลือกประเภทที่ท่านต้องการ *

- ขอ Code เว็บไซต์ทั้งหมด/ยกเลิกบริการ หมายถึง ไฟล์ Backup เว็บไซต์ทั้งหมด ** จะไม่สามารถกลับมาใช้บริการได้อีก ** (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี)

- ขอรหัส FTP เว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลเข้าถึง code โดยบุคคลอื่น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี)

- โอนย้ายเว็บไซต์/ขอรหัสการโอนย้าย/ยกเลิกบริการ หมายถึง เปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี)

- แจ้งเพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ สิทธิ์ Admin Website หมายถึง เพิ่มผู้เข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี)

- แจ้งขอรหัสติดตั้งเสริมด้วยตนเอง Server หมายถึง เพิ่มผู้เข้าถึงข้อมูล Server เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบแพ็คเกจที่ใช้งานอยู่รองรับหรือไม่ก่อนดำเนินการ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี)

- แจ้งขอรหัสเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หมายถึง ไม่สามารถติดต่อ เอเจนซี่,ตัวกลาง,โปรแกรมเมอร์ ที่สั่งซื้อได้ ต้องการยืนยันความเป็นเจ้าของ

- แจ้งขอรหัสทำโฆษณาเว็บไซต์ หมายถึง เพิ่มผู้เข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อติดตั้ง code pixel ตรวจสอบ SEO Keyword และอื่นๆ

เงื่อนไขการโอนย้าย/เพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแล/เจ้าของเว็บไซต์
ยอมรับโดยเจ้าของเว็บไซต์

สอบถามขั้นตอน