แจ้งโอนย้ายเว็บไซต์,เพิ่มผู้ดูแล,เพิ่มโฆษณาเว็บไซต์

/แจ้งโอนย้ายเว็บไซต์,เพิ่มผู้ดูแล,เพิ่มโฆษณาเว็บไซต์
แจ้งโอนย้ายเว็บไซต์,เพิ่มผู้ดูแล,เพิ่มโฆษณาเว็บไซต์ 2017-12-14T06:09:54+00:00

แบบฟอร์มแจ้งการโอนย้ายเว็บไซต์/เพิ่มผู้ดูแล

เพียงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 24-48 ชม .

บริษัท/องค์กร *

เว็บไซต์ *

ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ/ผู้มีสิทธิ์ในโดเมน *

โทรศัพท์ *

มือถือ *

อีเมล์ *

เลือกประเภทที่ท่านต้องการ *

- ขอรหัส FTP เว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลเข้าถึง code โดยบุคคลอื่น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์)

- โอนย้ายเว็บไซต์/ขอรหัสการโอนย้าย/ยกเลิกบริการ หมายถึง เปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์)

- แจ้งเพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ หมายถึง เพิ่มผู้เข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์

- แจ้งขอรหัสเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หมายถึง ไม่สามารถติดต่อ เอเจนซี่,ตัวกลาง,โปรแกรมเมอร์ ที่สั่งซื้อได้ ต้องการยืนยันความเป็นเจ้าของ

- แจ้งขอรหัสทำโฆษณาเว็บไซต์ หมายถึง เพิ่มผู้เข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อติดตั้ง code pixel และอื่นๆ

เงื่อนไขการโอนย้าย/เพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแล/เจ้าของเว็บไซต์
ยอมรับ

สอบถามขั้นตอน