แบบฟอร์มแจ้งข้อมูล SEO System

สำหรับลูกค้าบริษัทที่มีระบบ SEO System เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม Tel. 081-279-3195  Line = @bionic

เพียงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทางบริษัทจะทำการตั้งค่าระบบของท่านให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

บริษัท/องค์กร หรือ ชื่อกิจการ *

เว็บไซต์

Keyword ที่ต้องการไม่จำกัด เช่น keyword1,keyword2,keyword3,keyword4 ฯลฯ *

เลือกช่วงอายุกลุ่มเป้าหมาย เช่น 18-25,45-60 *

เลือกเพศกลุ่มเป้าหมาย
ชายหญิงไม่ระบุ

เลือกพื้นที่
ทั่วประเทศปริมณฑล

พื้นที่อื่นๆ (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม